Pool & Spabad Kumla Örebro - Teges Swimmingpools - Poolpump - Miami Pool - Pahlén - Viskan Spa

Teges Pool & Spa

 

 Guiden för en bra vattenskötselEkonomiklor-Dagsklor
Kalsiumhypoklorit ( 65% klorhalt ) pressad i tablettform. Tillsättes i bräddavloppets korg ALDRIG på poolbotten ( bleker och fräter ).Dosering:ostabiliserat vatten 40-60 gram varje dag per 10 kbm vatten. Stabiliserat vatten 20-30 gram varannan dag per 10 kbm vatten.

Långverkans-Veckoklor-Multiklor
Detta är ett högkoncentrerat ( triklorisocyanur-syra 90% klor ) pressat i tablettform som löses upp sakta och kan därför tillsättas med längre intervaller än ekonomikloret. Med långverkansklor kan man lämna poolen utan skötsel en tid. Tabletterna är förpackade i plastpåsar. För att upplösningen inte skall gå fort räcker det med att klippa av två hörn av påsen gäller framför allt mindre pooler.Dosering: en tablett 200 gram var 5-7 dag i en pool på 40 kbm.

Chockklor ( Action-chock )
Vid badsäsongens början bör du chockklorera poolen. Chockklorering kan även bli nödvändig under säsongen om du råkat missa kloreringen en tid så att algtillväxten har börjat. Använd: Actionschock ( kalciumhypoklorit ) i pulverform som löses upp mycket hastigt och därigenom snabbt bygger upp ett högt klorvärde. OBSERVERA även om test visar att det finns klor i vattnet kan detta klor vara bundet eller kloaminer. En chockklorering bränner bort kloraminerna och ger aktivt klor. Det är meningslöst att försöka spara pengar genom att göra en försiktig chockklorering. En chockklorering måste göras ordentlig annars består problemen. Dosering: 200 gram per 10 kbm vatten. Äldre pooler med kopparrör bör inte kloreras i bräddavloppet.

Algbekämpning
PQ-2 hindrar algerna att etblera och föröka sig i poolen. Alger som redan etblerat sig tas bort med extra mycket klor ( chock ). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med algmedel.

Test Stickor
Ett enkelt sätt att kolla vattnet i din pool med. En analys sticka som enkelt doppas i vattnet c.a 15 sek. Visar: klor, ph och alkanitet.

Missfärgningar i Vattnet
Om vattnet blir "grönt" är det normalt alger som har bildats det brukar åtföljas av att poolens sidor blir hala. Botemedel är chockklorering. Använd: Actionchock. Andra missfärjningar kan förekomma fastän vattnet har normala värden framförallt järn ( brunt ),mangan ( brunsvart ), koppar ( grönaktigt ) mm. Vattnet kan då behöva att flockas.Använd: Flock-liquid.

Humusfärgat Vatten
Om du inte fyller med kommunalt vatten utan tar ur vattendrag i närheten bör du vara förvissad om att vattnet är hyggligt rent och inte innehåller alltför många organiska partiklar. Reningverket ( speciellt ) polyesterfiltret kommer med tiden att ta bort dessa. I svårare fall kan aktivt kol tillsättas i filtret.

Mjölkfärgat Vatten
Mjölkigt vatten är oftast beroende på felaktigt ph-värde. Kolla och justera till 7,0-7,6. Om filtret är igensatt kan vattnet också bli grumligt pga dålig filtrering. Använd: Filterrengöring och backspola ordentligt. Kombinationen högt ph och hög alkanitet i kalkrikt vatten kan göra vattnet mjölkigt.

Blå-Grönt Vatten
Orsakas oftas av kopparsalter. Kopparhaltigt vatten i kombination med hög klorhalt kan även orsaka att blonda personer får missfärgat hår. Kopparsalterna kan komma från råvattnet men oftast genom korrision i rörledningar.

PH-Värde
Idealiskt vatten ska vara svagt alkaliskt och ha ett ph-värde mellan 7,0-7,6. Vatten med lågt ph ( surt vatten ) kan ge ögon och hudirritationer och förorsaka korrision på poolens tillbehör och utrustning. Är ph värdet för högt reduceras klorets desinficerande effekt och algtillväxten ökar snabbt. Lågt ph. Använd: Ph-höj 100 gram per 10 kbm. Högt Ph. Använd: Ph-sänk 100 gram per 10 kbm. Löses upp i en hink vatten och hälls direkt i vattnet

OBS! Sänkt PH får ALDRIG komma i kontakt med klor !!!
För hög klorhalt över 5 ppm ger missvisande avläsning när du testar ph.

Förvaring av Pool-Kemikalier
Samtliga kemikalier skall förvaras barnsäkert. I konsentrerad form är de vådliga och frätande akta hud, och kläder. Förpackningarna bör vara väl tillslutande, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus.

VATTENRENING

Recent Videos

Featured Products